Kasserer

Inger Marie Lien

Inger Marie Lien

Inger bor på Rømskog. Hun jobber som regnskapsfører i ECIT på Skjetten. Hun sitter i Kontrollutvalget, og er kasserer i Rømskog Arbeiderlag. Inger er opptatt av kollektivtrafikk og eldreomsorg.