Årsmøte 2016

Rømskog AP avholdt årsmøte 1. mars. På møtet var det ordinære årsmøtesaker og informasjon fra Østfold AP v/fylkessekretær Bjørn Eriksen.

Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon og det ble to utskiftinger i styret. John G. Karlsen har vært nestleder og ble byttet ut med Andreas Lejon. Robba har vært styremedlem og ble byttet ut med Inger Lien. I tillegg har "kvinnegruppa" skiftet talsperson fra Nina H til Aileen Tørnby. Regnskap og årsberetning ble også enstemmig vedtatt. Regnskap, årsberetning og valg over styret m.m. er vedlagt i artikkelen.

Vi takker John, Robba og Nina H for samarbeidet, og ønsker Andreas, Inger og Aileen velkommen i styret.